ВIРА I СВIТЛО
Про нас
"Віра і світло" - це рух спільнот. У центрі цих спільнот є особи, в тій чи іншій мірі розумово неповносправні...

Як ми виникли
Історія народження
"Віри і світла"

Спiльноти в Українi
Україна належить до
Карпато-Урало-Кавказької зони...

Новини
Події в житті спільнот

Публікації
Роздуми членів спільноти "Віра і Світло"

Духовність
У чому полягають основні елементи духовності "Віри і світла"

У чому полягають основні елементи духовності "Віри і світла", окрім всього того, що є невід'ємним для духовності кожного християнина?

Серцевина цієї духовності - зустріч з Ісусом, захованим в серцях тих, хто слабкий, покривджений, самотній і стражденний.

Духовність завжди повязана з любов'ю: це зростання в любові. І це зростання у "Вірі і світлі" народжується через стосунки з найслабшими, котрих вибрав і особливо любить Бог.

Духовність "Віри і світла" - це, головним чином, співуття. Це заклик не спинатися на драбину успіху, а зійти вниз і бути поряд з тими, хто стоїть на останньому місці.Це - служити і відкривати блаженство в омиванні ніг людям.

Духовність любові і стосунків зі зламаною людиною реалізується у спільноті. Спільноти "Віра і світло" - це спільноти, де люди поєднані в любові і покликані піклуватися один про одного, молитися один за одного, разом бути символом Воскресіння.

Спільноти "Віра і світло" - це спільноти світських осіб - жінок і чоловіків. Священники чи пастори не є провідниками спільнот.

Рух "Віра і світло" не є надто централізованим рухом, відірваним від місцевої церкви.Ці спільноти покликані бути інтегрованими в місцеву парафію та церкву, жити її життям.

Спільноти "Віра і світло " покликані до заглиблення у власну культуру.Це означає, що кожна спільнота переживає сутність "Віри і світла" у культурі власного народу, з усіма особливостями, цій культурі притаманними.

Всі спільноти "Віри і світла" покликані бути екуменічними, тобто прагнути до єднання всіх християн, і робити все необхідне для цього.

Пишіть:
ukraine@faithandlight.faithweb.com
www.faithandlight.faithweb.com
Web design and programming by IBER, 1999